Throwback TD

Locatie: fitlnk

Organisator: A.S.G. ; Kerberus ; SOFA

Kent het barpersoneel de regels rond het schenken van alcohol en zijn die regels zichtbaar gemaakt voor de feestvierders?