Cannabis is altijd illegaal!

Cannabis is een illegale drug. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan altijd een straf vast hangen, zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen. Cannabis is dus niet gelegaliseerd. Toch wordt cannabisbezit en/of cannabisgebruik door volwassen niet meer per definitie vervolgd. De invoer vanuit het buitenland, de productie, de verkoop van cannabis (dealen), of het gratis uitdelen en rijden onder invloed van cannabis is zonder meer verboden.

 

In praktijk

In de praktijk betekent dit voor minderjarigen dat de politie steeds een proces-verbaal zal opstellen én de ouders op de hoogte zal brengen. Vervolgens wordt het proces-verbaal overgemaakt aan het jeugdparket.

Ook voor meerderjarigen is de invoer, productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van zowel cannabis als van andere illegale drugs verboden. Aan het bezit van cannabis voor eigen gebruik kan echter de laagste vervolgingsprioriteit worden gegeven. Concreet wordt bezit voor persoonlijk gebruik - dit is maximum drie gram cannabis of de teelt van één vrouwelijke cannabisplant - dan niet vervolgd. In bepaalde steden, gemeenten of op bepaalde festivals kan je echter ook een onmiddellijke inning (een geldboete) opgelegd krijgen, zelfs wanneer je minder dan een gebruikshoeveelheid op zak hebt. En wanneer er sprake is van verstoring van de openbare orde, verzwarende omstandigheden of bij indicatie van problematisch gebruik, komt er sowieso verdere vervolging.

(bron: druglijn.be)